naar boven

logo-ingeborg-douwes-centrum

 • ingeborg-douwes-centrum-01

 • ingeborg-douwes-centrum-02

 • ingeborg-douwes-centrum-03

 • ingeborg-douwes-centrum-05

 • ingeborg-douwes-centrum-06

Om mensen met kanker en hun naasten zo optimaal mogelijke zorg te kunnen bieden vinden wij het delen van kennis en ervaring zeer belangrijk. Daarom verzorgt het Ingeborg Douwes diverse lessen voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals.

Ook geven wij lezingen en presentaties op congressen en voorlichtingsbijeenkomsten in ziekenhuizen, rondom thema’s als:
 • Psychosociale oncologie
 • Kanker in het gezin
 • Effecten van ziekte en behandeling
 • Palliatieve zorg 
Wij verzorgen tevens scholing en trainingen op maat. Dit jaar zullen we tweemaal een scholing over screening in de huisartsenpraktijk voor de POH-GGZ aanbieden.

Het aanbod

 • Tweedaagse cursus: Zingeving voor mensen met kanker Een effectieve groepspsychotherapie

  De diagnose kanker gaat vaak gepaard met verliezen op verschillende levensgebieden, zoals fysieke gezondheid, werk en relaties. Deze verliezen kunnen het ervaren van zingeving bemoeilijken. Zingevingsvragen die vaak worden gezien bij mensen met kanker zijn bijvoorbeeld: 'Waarom overkomt mij dit?', 'Tel ik nog mee nu ik niet meer volledig zal kunnen werken?' en 'Is mijn leven nog de moeite waard?'. Zingeving wordt gezien als een van de beschermende factoren tegen het ontstaan van psychische problemen (Richtlijn Aanpassingsstoornis, 2016). Daarom zijn mensen met kanker gebaat bij een gerichte therapie om zingeving te vergroten.

  Zingevingstherapie is een nieuwe evidence based therapie voor mensen met kanker. Deze groepstherapie is een bewerking van de Amerikaanse Meaning Centered Group Psychotherapy (MCGP) van professor W. S. Breitbart die oorspronkelijk ontwikkeld én effectief bevonden is voor mensen in de palliatieve fase. De therapie is gebaseerd op het werk van Victor Frankl.
  De onderzoeksgroep van professor Irma Verdonck (VUMC) heeft deze therapie in samenwerking met het Ingeborg Douwes Centrum aangepast voor mensen met kanker in de curatieve fase en onderzocht op effectiviteit. Uit het onderzoek (Van der Spek et al, 2017) kwam naar voren dat zingevingstherapie effectief is in vergelijking met de twee controlegroepen (een lotgenotengroep en een groep die standaard zorg kreeg). Na het volgen van de zingevingstherapie nam het psychologisch welzijn en gevoel van zingeving van patiënten toe, terwijl psychologische distress en depressieve klachten afnamen. Ook de coping verbeterde bij patiënten in deze groep. Een deel van deze effecten was ook op de langere termijn nog waarneembaar. Daarnaast is de therapie ook kosten-effectief bewezen.

  De geprotocolleerde zingevingstherapie bestaat uit acht groepssessies en is erop gericht om nieuwe manieren van zingeving te ervaren en kanker in een bredere context te plaatsen. Er wordt theoretische uitleg gegeven over wat bronnen van zingeving zijn, deelnemers doen oefeningen en maken huiswerkopdrachten. Tijdens de groepssessies wisselen deelnemers ervaringen uit over zingeving.

  Voor wie
  GZ-psychologen met kennis over en ervaring met het werken met mensen met kanker (bij voorkeur een deskundige volgens de NVPO).
  Mogelijk wordt de doelgroep later uitgebreid met andere zorgprofessionals.

  Doelstelling
  Kennismaken met de theorie en praktijk van zingeving, zodat u als professional in staat bent om deze geprotocolleerde groepstherapie te geven zodat het gevoel van zingeving bij de deelnemers wordt vergroot. Onderdelen uit het protocol zijn ook toepasbaar in individuele therapie.

  Voorkennis
  Het boek De zin van het bestaan, een inleiding tot de logotherapie van Viktor Frankl

  Literatuur
  Viktor Frankl – De zin van het bestaan, een inleiding tot de logotherapie
  Diverse onderzoeksartikelen, het protocol en een cliëntenwerkboek zullen bij aanvang van de cursus uitgedeeld worden

  Data
  Vrijdag 6 en 13 oktober 2017 van 9.30-16.30 uur

  Locatie
  Ingeborg Douwes Centrum, IJsbaanpad 9, Amsterdam 

  Accreditatie
  Wordt aangevraagd voor eerstelijns psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten

  Kosten
  € 699,- incl. protocol, werkboek en lunch

  Aantal deelnemers
  Maximaal 12

  Aanmelden
  Per e-mail via p.papa@olvg.nl of telefonisch op 020-3640330
 • Themabijeenkomst: Kanker in het gezin, wat nu?

  Wat gebeurt er allemaal in een gezin als een van de gezinsleden kanker krijgt? Waarin uiten problemen zich bij kinderen en jongeren? Wanneer is het nodig om hen door te verwijzen? Tijdens deze bijeenkomst worden deze en andere vragen beantwoord, en is er ruimte voor het uitwisselen van informatie en ervaringen.
 • Themabijeenkomst over mindfulness bij kanker

  Meer informatie volgt z.s.m.

   

 • Algemene kennismaking met het IDC

  Deze gratis bijeenkomst is bedoeld voor hulpverleners uit de oncologische ketenzorg, zoals (huis)artsen, (mammacare)verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers. U maakt in een kleine groep van circa 10 deelnemers kennis met het Ingeborg Douwes Centrum en kunt deels ervaren welke zorg wij bieden. De bijeenkomsten worden afwisselend verzorgd door twee van onze psychologen (Vincent Willemsen, Marijke Dierdorp-Schep, Ans Cats, Carine Kappeyne van de Coppello, Anja van Onna en/of Wim Kraaij).
 • Hoe houd je jezelf gezond? - Cursus Zelfzorg palliatieve hulpverleners

  Werken in de palliatieve zorg kan een zware wissel trekken op jezelf en op je omgeving. De cursus 'Hoe houd je jezelf gezond?' biedt tips en adviezen voor het omgaan met werksituaties en het bewaken van je eigen grenzen. Ook is er aandacht voor intervisie.

  De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Daarin komen vragen aan bod als 'Hoe houd je het vol?', 'Waar haal je je motivatie voor dit vak vandaan?', 'Wat inspireert je?', 'Hoe neem je goed afscheid als hulpverlener?' en 'Hoe is het voor jou om met deze patiënt met deze problematiek om te gaan?'

  In 2016 hebben het Ingeborg Douwes Centrum en het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen een pilot van deze cursus gegeven. Deze werd door de deelnemers zeer goed beoordeeld. Daarom gaat in het najaar opnieuw een cursus van start, zodat meer zorgverleners de kans wordt geboden om aan zelfzorg te werken. De cursus wordt gesubsidieerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen.  

  Voor wie
  Verpleegkundigen en verzorgenden die met die met palliatieve zorg te maken hebben. Met accreditatie.

  Data
  Dinsdag 5 september, 10 oktober, 7 november en 19 december 2017 en 16 januari 2018, steeds van 17.30-20.00 uur 
  Deze cursus is vol. Wil je op de hoogte worden gehouden van nieuwe startdata? Neem dan contact op met p.papa@olvg.nl

  Locatie
  Ingeborg Douwes Centrum, IJsbaanpad 9, Amsterdam 

  Trainer
  Vincent Willemsen, Gz-psycholoog Ingeborg Douwes Centrum 

  Kosten
  € 100 eigen bijdrage voor gehele cursus. Voor broodjes wordt gezorgd.

  Aantal deelnemers
  Maximaal 8 a 10


Meer informatie?

Ingeborg Douwes Centrum
IJsbaanpad 9-11
1076 CV Amsterdam
020 - 3640330
ingeborgdouwescentrum@olvg.nl

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 8.30-16.30 uur

Download verwijsbrief bGGZ-sGGZ

U kunt hier het format van een verwijsbrief (Word-document) downloaden.