Nieuwsbrief 26 | december 2015 | Ingeborg Douwes Centrum

Deze nieuwsbrief bevat afbeeldingen. Wanneer deze in uw mailprogramma niet worden
weergegeven kunt u de nieuwsbrief online bekijken.
 

 
 

nieuwsbrief 26


december 2015

banner nb 26

 

Psychosociale zorg bij kanker op agenda VWS

rapport vwsEind oktober is het rapport 'Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen' door minister Schippers van VWS aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit rapport bevat onder meer bevindingen en actiepunten ten aanzien van de organisatie en bekostiging van psychosociale (na)zorg bij kanker. Het is opgesteld door een werkgroep waarin Eline Aukema, psycholoog en hoofd van het IDC, namens de psycho-oncologische centra zitting heeft. Deze werkgroep heeft onder meer voorstellen gedaan voor verbetering van de toegankelijkheid van psycho-oncologische zorg, zoals snellere signalering van de zorgbehoefte en adequatere doorverwijzing naar de juiste zorgverlener.
De conclusie uit het rapport luidt dat psychosociale zorg een onlosmakelijk onderdeel is van de behandeling van een ernstige somatische aandoening als kanker. Minister Schippers onderschrijft deze conclusie. Ook het Ingeborg Douwes Centrum kan zich vinden in de bevindingen en aanbevelingen uit het rapport. Eline Aukema: 'Het is goed dat beschreven is hoe in theorie de psychosociale oncologische zorg eruit zou moeten zien. Nu is het zaak om dit ook in de praktijk te regelen.'

Naar aanleiding van het rapport is een aantal artikelen in de pers verschenen, waaronder een interview met een cliënt van het Ingeborg Douwes Centrum. Het rapport en de genoemde artikelen vindt u op onze website.
 

SLAZ en OLVG gefuseerd

Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis gaan samen verder als één ziekenhuis, onder de naam OLVG. Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis heet voortaan OLVG, locatie West. Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis heet voortaan OLVG, locatie Oost.
Omdat het Ingeborg Douwes Centrum gelieerd is aan het ziekenhuis, ziet u voortaan op onze factuur 'OLVG locatie West' vermeld staan. 


 

Groepsbehandelingen/-trainingen begin 2016 van start

Begin 2016 gaat weer een aantal groepsbehandelingen van start. Deze zijn afgestemd op specifieke thema's en op de hulpvragen van de groep, en hebben een therapeutisch doel en een lotgenotencomponent. Een groepsbehandeling of -training is vaak aanvullend op een individuele behandeling, maar kan ook op zichzelf staan. 

Om voor vergoeding vanuit uw zorgverzekering in aanmerking te komen is een verwijsbrief van een arts nodig, met daarin een beschrijving van de noodzaak van deelname. (U heeft geen verwijsbrief nodig voor de mindfulnesstraining, omdat de kosten hiervan voor eigen rekening zijn.)

In de volgende groepen zijn nog enkele plaatsen beschikbaar:

Houd me vast
Een training waarin mensen met kanker samen met hun partner handvatten krijgen aangereikt om de emotionele verbondenheid (weer) centraal te zetten. Deze training bestaat uit 4 bijeenkomsten.

 • Startdatum: donderdag 28 januari 16.00-20.30 uur
 • Trainers: Wim Kraay en Kiki Nelissen-Kleipool (beiden psycholoog)
 • Eigen bijdrage: € 5,- per bijeenkomst voor het avondeten

Kanker, hoe nu verder?
Een groep waarin onderwerpen worden besproken als: Hoe gaat u om met uw emoties? Hoe kunt u erover praten met uw partner? Hoe hanteert u de reacties uit uw omgeving? Ook wordt aandacht besteed aan oefeningen om spanning en stress te verminderen.

 • Startdatum: start bij voldoende aanmeldingen in het voorjaar van 2016
 • Trainer: Ans Cats (psycholoog)

Rouw, waar loop je tegenaan?
Nabestaandengroep met aandacht voor rouwverwerking, de draad van het leven weer oppakken en lotgenotencontact.

 • Startdatum: start bij voldoende aanmeldingen
 • Trainer: Nadia van der Spek (psycholoog)

Als geen genezende behandeling meer mogelijk is
In deze groep wordt aandacht besteed aan de plek die de ziekte in uw levensgeschiedenis inneemt, en aan manieren om hiermee om te gaan. Uiteraard is er ruimte en aandacht voor het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten.

 • Startdatum: start bij voldoende aanmeldingen
 • Trainers: Vincent Willemsen en Hanneli Lantink (beiden psycholoog)

Mindfulnesstraining
Een effectieve methode om te leren omgaan met angst, stress, pijn en vermoeidheid. Deze training bestaat uit 10 bijeenkomsten.

 • Startdatum: maandag 25 januari 14.00-16.00 uur
 • Trainer: Maria van Balen (mindfulnesstrainer)
 • Kosten: € 300,- voor 10 bijeenkomsten

Op onze website vindt u meer informatie over het groepsaanbod en kunt u zich direct aanmelden via het online aanmeldingsformulier.
 

4 februari 2016: Wereldkankerdag

plukdedagEvenals afgelopen jaar organiseren we op Wereldkankerdag (donderdag 4 februari 2016) weer een 'Pluk de Dag': een inspiratiedag voor mensen die zijn geraakt door kanker. Tijdens deze dag kunt u ontdekken wat er mogelijk is aan nazorg. U kunt zelf uw programma samenstellen en heeft daarbij de keuze uit workshops op het gebied van sport, creativiteit en gezondheid.

Heeft u interesse, dan kunt u zich per e-mail aanmelden via ingeborgdouwescentrum@olvg.nl. Voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met Paula Papa via p.papa@olvg.nl.Goede Doelen Loop Amsterdam Marathon groot succes

goededoelenloop idcOp zondag 18 oktober renden maar liefst 100 hardlopers de Goede Doelen Loop, een onderdeel van de befaamde Amsterdam Marathon. De hardlopers legden een afstand van 8 kilometer af. De opbrengst van hun inspanningen werd geschonken aan het Ingeborg Douwes Centrum en aan Inloophuis Esperanza in Badhoevedorp.
Het was een gezellige en bovenal mooie dag, die het prachtige bedrag van € 2.000,- heeft opgebracht voor psychosociale zorg en ondersteuning voor mensen met kanker en hun naasten. 


Dankwoord

Mede dankzij de financiële bijdragen van fondsen (waaronder KWF Kankerbestrijding en de Stichting Hetty Odink), onze sponsoren en niet te vergeten onze particuliere donateurs heeft het Ingeborg Douwes Centrum het afgelopen jaar psychosociale (na)zorg aan mensen met kanker en hun naasten kunnen bieden. Wij willen al onze Vrienden hartelijk bedanken voor hun bijdrage.

De giften zijn in 2015 onder meer besteed aan:

 • Deskundigheidsbevordering van de psychologen, o.a. door een vierdaagse training
 • Het ontwikkelen van een nieuwe systeemtherapie (voor gezinnen en relaties)
 • Het opleiden van psychologen tot gespecialiseerd oncologiepsycholoog
 • De aanschaf van boeken over kanker voor onze bibliotheek
 • Het ontwikkelen van therapeutisch materiaal voor kinderen met een ouder met kanker
 • Het ontwikkelen en verspreiden van folders

Wilt u ons ook sponsoren en wilt u helpen psychologische (na)zorg bij kanker beschikbaar te maken voor iedereen die daaraan behoefte heeft? Word dan nu Vriend van het Ingeborg Douwes Centrum. Kijk voor meer informatie op www.vriendenidc.nl