naar boven

logo-ingeborg-douwes-centrum

  • ingeborg-douwes-centrum-01

  • ingeborg-douwes-centrum-02

  • ingeborg-douwes-centrum-03

  • ingeborg-douwes-centrum-05

  • ingeborg-douwes-centrum-06

Psychologische (na)zorg bij kanker

De diagnose kanker kan veel teweegbrengen. Niet alleen voor degene die ziek is, maar ook voor diens directe omgeving. In het Ingeborg Douwes Centrum kunnen mensen met kanker en hun naasten terecht voor ondersteuning op het gebied van verwerking, acceptatie en zingeving.

Het Ingeborg Douwes Centrum begeleidt mensen die, op welke manier dan ook, met kanker geconfronteerd zijn (geweest). Deze hulp is beschikbaar ongeacht de ziektefase en de prognose.

Wij richten ons op mensen uit Amsterdam en de regio Noord-Holland.
'Als ouder van een kind met kanker tuimel je een abnormale wereld in. Mijn tweewekelijkse uurtje praten gaf me weer kracht. We zijn door een diep dal gegaan, maar wat is het fijn dat ergens in dat dal het Ingeborg Douwes Centrum gevestigd is.'

Jean Paul

Online aanmelden

Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek (meer informatie)

Direct online aanmelden
'Toen mijn man na een lang ziekbed overleed, merkte ik dat ik mezelf was kwijtgeraakt. Lange tijd draaide alles om 'zorgen' en 'verzorgen'. Therapie heeft me geholpen om die periode af te sluiten en de draad weer op te pakken.'

Henriëtte

Als uw naaste een hersentumor heeft

Samen met het Vumc bieden wij een individueel ondersteuningsprogramma aan voor naasten van mensen met een hersentumor. Meer informatie vindt u hier.
'Door mijn ziekte werd ik mij in één klap bewust van mijn kwetsbaarheid. Maar ik maakte ook kennis met mijn oerkracht. Het draait allemaal om kwaliteit van leven. Ik heb geleerd opnieuw betekenis aan mijn leven te geven, en te leven in het nu.'

Ezra